Silah Ruhsatı Nasıl Alınıyor?

Silah Ruhsatı Nasıl Alınıyor?

Silah taşıma ruhsatı nasıl alınır? Kimler silah taşıma ruhsatı alabilir, kimler alamaz? Silah taşıma ruhsatı almak için gerekli belgeler nelerdir? Silah taşıma ruhsatı nasıl yenilenir? Silah taşıma ruhsatı alabilen meslekler hangileridir? Hepsi haberimiz devamında…

Kimler Silah Taşıma Ruhsatı Alabilir?

Polis, asker gibi bir meslek grubuna müdahil olmadığınız sürece silah taşıyabilmeniz için silah taşıma ruhsatı almanız gerekmektedir. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler hakkında kanuna göre kimlerin silah taşıma ruhsatı alabilecekleri açıkça belirtilmiştir. Silah taşıma ve bulundurma ruhsatı farklı şeylerdir. Bir tanesinde silahınızı yanınızda taşıyabilirken, diğerinde ikamet adresinizden dışarı çıkaramazsınız. Diğer yazımızda Silah Bulundurma Ruhsatı hakkında detaylı bilgiler verdik.

Silah almaya herhangi bir engel hali bulunmayan, 21 yaşını geçmiş ve Türk vatandaşı olan ve çalıştığı meslek grubuna göre yeterliliği olan kimseler silah taşıma ruhsatı alabilirler. Silah taşıma ruhsatı almak için mal varlığınızın bütünlüğünün tehlikede olması veya can güvenliğinizin bulunmaması gerekmektedir. Can güvenliği tehlikede olan insanların bu tehditleri resmi olarak belgeleyip valilik makamlarına başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu tamamen valilik onayından geçen bir taşıma ruhsatı çeşididir.

Hangi Meslekler Silah Taşıma Ruhsatı Alabilir?

Bunun haricinde belirli meslek gruplarına göre belli başlı taşıma ruhsatları belirlenmiştir. Bunlar kişilerin mal varlığını ve can varlığını korumak için kendilerine tanınmış olan bir haktır. Şirket cirosu yüksek olan kişiler, bünyelerinde çok sayıda işçi çalıştıran kişiler, kuyumcular, kuyumculuk işi ile uğraşan toptancılar, döviz bürosu sahipleri, para taşımacılığı yapan mutemetler, büyük sürülere sahip olan sürü sahipleri, büyük topraklara sahip olan toprak sahipleri, yurt dışı lisansı olan gemi kaptanları, emniyet mensupları, askeri personeller, avukatlar gibi meslek grupları silah taşıma ruhsatı rahatlıkla alabilmektedir.

Kimler Silah Taşıma Ruhsatı Alamazlar?

Silah taşıma ruhsatı almak için ilk şart kişinin 21 yaşını doldurmuş olması ilk şarttır. 21 yaşını doldurmamış kimseler silah taşıma ruhsatı alamazlar. Bu tabanca almak için geçerli bir faktördür. Yivsiz av tüfeği almak için 18 yaşını bitirmiş olmak yeterlidir. Bunun dışında 6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefetten ceza alan kimseler yani bulundurma ruhsatını bulunduğu konumdan başka bir yere götüren bir kişi veya silah ruhsatının süresi geçtiği halde yenilemeyen bir kişi veya belli özelliklerden dolayı silah taşıma ruhsatı alıp, bu niteliği kaybettikten sonra 6 ay içerisinde resmi kurumlara bildirmeyen kişiler silah ruhsatı alamazlar. Ayrıca uyuşturucu madde kullanan kişiler, psikolojik, nörolojik ve fizyolojik olarak silah almaya engel hali bulunan kişiler silah ruhsatı alamazlar.Silah Taşıma Ruhsatı Nasıl Alınır?

Silah taşıma ruhsatı almak için belirli prosedürler ve işlemler gerekmektedir. Silah taşıma ruhsatı alabilmek için öncelikle kişilerin başvuru dosyalarını hazırlamaları gerekmektedir. Bu başvuru dosyasının içinde sağlıkla ilgili almanız gereken bir belge de yer almalıdır. Bu belgeyi almak için size en yakın sağlık kuruluşuna giderek “Silah Ruhsatı Taşıyabilir Belgesi” almak istediğinizi söylemeniz gerekmektedir. Bu belgeyi 7 doktordan yani doktor heyet kurulundan geçirerek imzalatmanız ve dosyaya eklemelisiniz.

Şirket cirosundan silah taşıma başvurusu yapacak olan bir kişinin, vergi dairesinden şirket beyannamesini resmi olarak almak zorundadır. Bunun dışında yöneticisi veya şirket ortağı olduğu kurumla ilgili resmi evrakların diğer şirket ortaklarınca kişinin silah edinmesinde sakınca olmadığına dair belge almalıdır. Gerekli evrakların tamamlanması durumunda ise oturdukları mesken doğrultusunda kolluk birimlerine giderek silah taşıma ruhsatı için başvuruda bulunabilirler. Bu başvuru sırasında kişilerin parmak izi balistik kayıtları alınır. Akabinde tüm işlemleri halletmeniz durumunda kaymakamlıklara müracaat ederek silah taşıma ruhsatınızı almak için başvuruda bulunabilirsiniz.

Silah Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Silah Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Silah taşıma ruhsatı alabilmeniz için dosyanızda hazırda bulundurmanız gereken belgeler aşağıdadır.

1) Silah taşıma veya bulundurma, silah satın veya devir alma talebine ilişkin dilekçe,

2) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

3) Nüfus cüzdan fotokopisi (nüfus cüzdanı aslı müracaat esnasında aranacak, diğer belgelerle birlikte karşılaştırma yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilecektir. Nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası bulunmayanlardan vatandaşlık numarası istenecektir),

4) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,

5) Silah ruhsatı istek formu, (İl Emniyet Müdürlüklerinden temin edilecek.)

6) Arşiv kayıtlarını içeren adli sicil belgesi, (Dilekçede silah ruhsatı için olduğu belirtilecek.)

7) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu

8) İkametgah belgesi, (1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu hükümleri gereğince arkası mıntıka karakolundan tasdik ettirilecek.)

Silah Ruhsatı Hangi Durumlarda İptal Edilir?

Silah ruhsatının iptal edilmesi için belirli durumların oluşması gerekmektedir. Örneğin bir kişinin bulundurma ruhsatlı silahını başka bir konuma götürmesi ve yakalanması gerekmektedir. Bu bir suç teşkil etmektedir ve bu sebepten kişinin silah ruhsatı iptal edilmektedir. Bunun dışında silah taşıma ruhsatı başvurusu yapıp, taşıma ruhsatı alıp taşıma ruhsatını alma sebebi olan yetkinliğini, 6 ay içerisinde bildirmeyen kişilerin silah ruhsatları iptal edilir. Vefat etmiş kişilerin de silah ruhsatları iptal edilir. Vefat ettikten sonra 6 aylık süre içerisinde bu silahı veraset olarak sahip olan kişiler tarafından devir edilmek veya kendi üzerlerine ruhsatı bağlamak zorundadırlar. Harici olarak ruhsat süresi dolduğu halde 6 aylık süre zarfında ruhsat sürelerini yenilemeyen kişilerin de ruhsatları iptal olmaktadır.Ruhsatsız Silah Taşımanın Cezası Nedir?

Ruhsatsız silah bulundurmanın ve taşımanın cezası nedir, ne kadardır? Ruhsatsız silah bulundurmanın ve taşımanın idari para cezası ne kadardır, kaç paradır? Ruhsatsız silah bulundurmanın ve taşımanın, yakalatmanın cezası hakkında detaylı bilgi haberimiz devamında yer almaktadır.

Ruhsat; bir ürünün kullanımına devlet tarafından izin verildiğini ve devletin bu ürünün kullanıldığından haberdar olduğunu gösteren belgedir. Ruhsat; araba, silah gibi ürünlerde çok önemli bir değere sahiptir.

Ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma günümüzde en fazla suçla sonuçlanan sebeptir ve büyük bir suçtur. Ruhsatsız silah taşımak ve ruhsatsız silah bulundurmak aynı suçtur ve aynı cezaya sahiptir. Ateşli silah bulundurmanın cezası silah ve mermilerin sayısının ya da niteliklerinin ehemmiyetine göre değişmektedir. Beş ile sekiz yıl arasında değişen hapis cezası, beş yüz günden beş bin güne kadar değişebilen de para cezası şeklinde bir hükme sahiptir. Eğer silahın niteliği az ve bir adet ise taşınan mermilerin sayısı da az ise ev ya da iş yerinde bulunduran kişi iki yıla kadar artabilen hapis ve yirmi beş gün ile yüz gün arasında değişebilen miktarda para cezasına çarptırılır.

Ruhsatsız Silah Bulundurmanın Cezası Nedir?

Ruhsatsız silah taşıma ve bulundurmanın cezası silahın ve merminin niteliğine ve sayısına bağlı olarak değişebilmektedir. Silahın ya da merminin ciddiyeti arttıkça verilen ceza da beş ile sekiz yıla kadar artabilmektedir. Eğer silah vahim bulunmazsa kişinin cezası altı aya kadar hapis ya da yüz güne kadar para cezası olabilmektedir. Kuru sıkı olarak alınmış yani yalnızca ses çıkaran silahlar ya da gaz fişeği benzerlerini atabilen silahların öldürmeye elverişli şekilde yeniden düzenlenmesi halinde de ruhsatsız silah taşıyan ya da bulunduran bir kişiye uygulanan ceza uygulanacaktır. Oldukça fazla cezai yaptırımı olan ruhsatsız silah taşımak veya bulundurmak konularında sorun yaşamamak için silah bulunduracak veya taşıyacaksak bunu yasalar çerçevesinde gerçekleştirmemiz ve gerekli izinleri almamız gerekmektedir. Bunun için silah taşıma ruhsatı nasıl alınır konumuza göz gezdirmenizi öneriyoruz.

POPÜLER KONULAR

YORUMLAR