Röle Nedir? Röle Sağlamlık Testi Nasıl Yapılır?

Röle Nedir?

Röle bir elektrik anahtarıdır. Kumanda butonları veya evlerimizde kullanılan lamba düğmeleri elle kumanda edilirler. Yani açılıp kapanmak için harici bir kuvvete ihtiyaç duyarlar. Röleler de butonlar ve lamba düğmeleri gibi bir devreyi açıp kapatırlar. Ancak elle kumanda edilmezler. Açılıp kapanmaları için gereken kuvveti bir elektromıknatıs, yani bobin ve bir yay sağlar.

Röle Yapısı

Röle Nedir? - Röle Çeşitleri - Röle Sağlamlık Testi - Röle İç Yapısı - Röle Çalışma Prensibi

Röleler, yapı olarak üç parçadan oluşmaktadır. Bunlar; bobin, yay ve kontaktır.

Bobin: Röle içerisindeki en temel parçalardan biridir. Bobinin röle içerisindeki görevi içeride bir manyetik alan oluşturarak içeride yer alan hareketli kontağın konumunu değiştirme işlemini yapar. Röle içerisindeki bobinin özelliklerine göre kullanılması gerekir. Bu özelliklerinden biri bobinin DC gerilimle mi yoksa AC gerilimle mi çalıştığını bilmek gerekir. Ayrıca bobinin çalışma gerilimini de bilmek gerekmektedir. Röle içerisindeki bobin genellikle 5V, 12V, 24V, 120V, 220V gibi gerilimler ile çalıştırılırlar. Voltaj özellikleri rölenin dış kılıfının üstünde yazılıdır.

Kontak: Röle içerisinde birden fazla kontak bulunmaktadır. Kontaklar genel olarak tekli kontak yada çiftli kontak olarak ifade edilir. Tekli kontakta bir normalde açık uç bir de normalde kapalı uç bulunurken, Çift kontaklı yapıda normalde açık ve normalde kapalı uçlardan ikişer tane bulunmaktadır. Röle içerisindeki kontaklar çok yüksek gerilimlere ve akımlara karşı dayanabilmektedir. Kontaklardan hangisinin açık ve kapalı olduğu genellikle kontakların yer aldığı alt kısımda gösterilir. Ayrıca dayanabildiği maksimum akım değeri kılıfın üst kısmında belirtilir. Elektronik röle kontakları genellikle 10A veya biraz daha üzeri akıma dayanıklı olacak şekilde imal edilirken elektrik sistemlerinde kullanılan röle kontakları daha yüksek akım değerlerine dayanıklı olabilmektedir. Kontakların en büyük sıkıntısı zamanla hareketli kontağın sabit bir kontağa yapışıp kalmasıdır.

Yay: Rölede yayın görevi bobinin elektrik enerjisi kesildikten sonra hareketli kontağı normalde kapalı konumuna geri dönmesini sağlamaktır. Yayın kullanım amacından da anlaşılacağı üzere röle elektriksel olmaktan çok mekaniksel özelliktedir.Röle Nasıl Çalışır?

Rölenin bobini enerjilendirildiği zaman, bobin mıknatıs görevi görerek rölenin hareketli kontağının bağlı olduğu metal parçayı çekerek hareketli kontağın sabit kontağa temas etmesini sağlar. Böylece kumanda edilen devre kapalı konuma gelir. Devrede bulunan elektrikli cihaz ki bu lamba, motor, ısıtıcı veya herhangi bir şey olabilir; çalışır. Bobinin enerjisi kesildiğinde hareketli kontaklara bağlı olan bir yay kontakları tekrar eski konumuna çeker.

Röleler kumanda devresi ve güç devresi olmak üzere iki devreye sahiptir. Rölenin açılıp kapanmasını sağlayan elektromayetik bobine rölenin kumanda devresi denir. Bobin sayesinde açılıp kapanabilen kontaklara ise rölenin güç devresi denir. Röleler bir veya birden fazla, normalde açık veya normalde kapalı kontaklara sahip olabilirler.

Rölelerin kumanda devresi, yani elektromanyetik bobinleri çok düşük bir akım ile (genellikle 1 amperden çok daha az) çalışırlar. Rölelerin güç devreleri, büyüklüklerine ve yapılarına göre 1 amperden 10-20 amper gibi daha büyük akımlara kadar anahtarlama yaparlar.

Aslında yapı olarak kontaktör de bir röledir. Kontaktörler rölelerle aynı prensiple çalışır ve çok daha yüksek akımları anahtarlarlar.

Röle Neden Kullanılır?

Bir elektrik devresinin açılıp kapanması için lamba düğmesi, kumanda butonu gibi mekanik bir anahtar yerine röle kullanılmasının en temel iki nedeni, rölenin uzaktan kumanda edilebilmesi ve bir röle ile otomatik kumanda yapılabilmesidir.

Röle İle Uzaktan Kumanda

Bir odanın lambasını yakmak için odaya girmek ve o odada bulunan lamba düğmesine basmak gerekir. Bu devre daha uzak bir mesafeden açılıp kapatılmak istenirse sistemde röle kullanılması gerekir. Lambayı açıp kapatan düğme yerine bir röle kullanılır. Rölenin kumanda devresinin kabloları daha uzak bir mesafeye bağlanır. Bu uzak mesafeden rölenin kumanda devresi yine mekanik bir anahtar ile açılıp kapatılır. Böylece lamba açılıp kapatılmış olur.

Bu işlevi, lambayı açıp kapatan düğmeyi aynı uzak mesafeye yerleştirip, lambanın kablolarını da aynı uzak mesafeye kadar yerleştirerek gerçekleştirmek de mümkündür. Ancak güç devreleri daha kalın ve maliyetli kablolara ihtiyaç duyarlar. Bir rölenin kumanda devresi ise çok düşük bir akım çektiği için daha ince kumanda kabloları ile bu gerçekleştirilir. Ayrıca röle sayesinde bir çok kontak düzeni uzaktan kumanda edilmiş olur.

Röle İle Otomatik Kumanda

Bir devrenin açılıp kapanması kuralına bağlı olarak başka bir devrenin açılıp kapanması istenirse bu sistemde de röle kullanılır. Yürüyen merdivenin harekete geçmesi, otomatik kapıların açılması buna bir örnektir. Otomatik kapılara yaklaşınca hareket sensörü algılama yapar. Sensör devresi rölenin bobinini enerjilendirir. Röle bobini enerjilenince güç kontakları temas eder ve güç devresine bağlı olan motor çalışarak kapıyı açar.Rölelerde Kontak Direnci

Rölelerde kontak direnci önemli bir elektriksel durumdur. Rölenin kontak terminalleri arasındaki direnç, rölenin akım taşıma kapasitesini belirler. Röle kullanıldıkça ve kontaklar zaman içerisinde oksitlenip aşındıkça rölenin kontak direnci artar. Kontak direncinin zaman içerisinde anormal bir şekilde artmasının belirli nedenleri vardır. Röle, taşıyacağından daha yüksek aşırı akımlar altında kullanılıyorsa kontak direnci artar. Ortamdaki yağ, kir, toz ve çeşitli kimyasalların röle içerisine sızarak röle kontağı üzerine yapışması da kontak direncini arttırır. Elbette zaman içerisinde röle kontaklarının normal bir şekilde aşınması da kontak direncini arttırır.

Rölenin kontak direncinin ölçülmesinde çok yaygın olan 6 Volt / 1 Amper metodu uygulanır. Bu metot iki güç kaynağı ve voltajı ölçebilen bir dijital multimetre ile uygulanabilir.

Röle Nedir? - Röle Çeşitleri - Röle Sağlamlık Testi - Röle İç Yapısı - Röle Çalışma Prensibi

1. Sabit akım ayarlı bir güç kaynağı kullanılarak maksimum voltaj değeri 6 volta, maksimum akım değeri ise 1 ampere ayarlanır.

2. Rölenin COM ve NO kontak uçlarına bu gerilim uygulanır.

3. Multimetre voltaj ölçümü konumuna ayarlanarak COM ve NO kontaklar arasındaki voltajı okumak için problar bu uçlara temas ettirilir.

4. COM ve NO kontakların temas etmesi için röle bobinine gerilim uygulanır.

5. Multimetrede okunan değer röle kontakları üzerinde oluşan gerilim düşümünü gösterecektir. Ohm kanununa göre V=I.R ve I:1A olduğuna göre V=R olur.

6. Örneğin multimetrede okunan değer 15 milivolt ise kontak direnci 15 miliOhm’dur.

Röle Çeşitleri

Röleler, piyasada oldukça fazla çeşiti olan bir elemandır. Röleleri genel anlamda elektrik sistemlerde kontrol devresinde kullanılır. Fakat elektronik kartlarda bulunan çeşitleri de mevcuttur. Röleler, yüksek güçlü elektrik akımlarını kontrol etmek amaçlı hem elektrik devrelerinde hem de elektronik devrelerinde kullanılabilecek en iyi elemandır.

Yazının bu kısmında endüstri de bulunan röle çeşitleri hakkında bilgilere yer vereceğim.

Genel Amaçlı Röleler

Bu röleler manyetik röle olarak da bilinmektedir. Yukarıda röle hakkında yer alan bilgilerin tamamı manyetik röleyi anlatmaktadır. Elektrik ve elektronik uygulamalarda elektrik akımının iletilmesi işleminde bu tipteki röleler kullanılır. Kontak yardımı ile uzak mesafeli akım iletimi sağlanır. Çünkü bu devrelerin üzerinden yüksek akımın geçmesi imkansız olduğundan pasif kontrol elemanı olan rölenin anahtarlama özelliğinden faydalanılır ve yüksek akıma dayanıklı kontaklar yardımıyla harici bir şekilde elektrik akımı kontrol edilir.

Zaman Rölesi

Zaman rölesi, kontak kontrolünü zamanlamalı olarak yapabilecek şekilde üretilen özel röle çeşiti dir. Zaman rölesi kontaklarını gecikmeli olarak açıp kapatır. Bu gecikme süresi zaman rölesi üzerinde yer alan sistem kullanılarak bizim tarafımızdan ayarlanır. Zaman rölesi kendi içinde düz zaman rölesi ve ters zaman rölesi olarak iki türde üretilir.

Düz zaman rölesi: Bu zaman rölesinin bobini enerjilendiği anda kontakları konum değiştirmeden önce ayarlanan sürenin dolmasını bekler.

Ters zaman rölesi: Düz zaman rölesinin aksine bobinin enerjisi kesildikten sonra konum değiştirmeden önce ayarlanan sürenin konum değiştirmesini bekler.

Zaman Rölesi Bağlantısı

Zaman rölesinin bobin uçları genellikle A1 ve A2 olarak belirtilir. Bunların dışında faz uçlarının bağlandığı noktalar vardır. Zamanlama için ayrıca bir bağlantıya ihtiyaç yoktur yani. Süreyi ayarlamak zamanlama için yeterlidir. Zaman rölesi çeşit olarak çok fazla şekilde olabilmektedir. Aşağıda bir zaman rölesi resmi paylaştım. Bu resimden anlaşılacağı üzere bir zaman göstergesi ve ayar ucu yer almakta ve ayar ucu ile zaman rölesinin gecikme süresi ayarlanır.Termik Röle

Bir başka önemli zaman rölesi çeşitlerinden biride termik röledir. Termik röleler, sıcaklığa duyarlı olarak çalışan röle türüdür. Termik röleler çalışma mantığı, iki farklı metalin genleşme farklılığı olan bimetal özelliğinden faydalanılarak çalışır. Termik röleler genellikle faz koruma amaçlı kullanılır. Örneğin motor gibi cihazlarda aşırı yüklenme yada uzun süre çalışması gibi durumlarda fazlar ısınarak yangın yada motorun bozulmasına sebep olabilir. Bu tür durumları engellemek amaçlı devrede fazları aşırı yüke karşı korumak amaçlı kullanılır.

Termik Röle Bağlantısı

Termik rölenin bobin uçları da A1 ve A2 ile belirtilir. Kontak uçlarının bağlantısı ise firmadan firmaya farklı şekillerde numaralandırılır. Fakat genel amaçlı röle bağlantısından hiç bir farkı yoktur. Termik rölesinin tek görevi kablo ısısını ölçerek aşırı ısınmaya karşı kontaklarını kapatarak güvenliği sağlamaktır.

Motor Koruma Rölesi

Faz koruma rölesi olarak da bilinen bu rölenin tek bir görevi vardır. O da motoru olumsuzluklara karşı korumaktır. Motor koruma rölesinin temel amacı faz gerilimlerini ölçerek fazlarda meydana gelen sorunları önceden tespit ederek motorun zarar görmesini engellemektir.

3 fazlı motorlarda eğer fazlardan birinden gerilim gelmezse yada fazlarda gerilim düşmesi meydana gelirse ve sistemde motor koruma rölesi de yoksa motor sargıları kısa bir süre sonra aşırı ısınmadan dolayı kısa devre olacak ve motor yanarak kullanılamaz hale gelecektir.

Motor koruma rölesi bağlantısında fazların motora bağlantısı yapılmadan önce motor koruma rölesinin R, S, T faz uçlarına bağlantısı yapılır. Bu bağlantı ile fazların kontrolü sağlanmış olur.

Röle Nedir? - Röle Çeşitleri - Röle Sağlamlık Testi - Röle İç Yapısı - Röle Çalışma Prensibi

Solid State Röle (SSR)

SSR’nin iki büyük önemi vardır. Bunlardan biri tamamen elektronik yapıda çalışan bir röle olması ikincisi ise çok yüksek akım değerlerine kadar dayanabiliyor olmasıdır. Bu dayanıklılığı içerisindeki mosfet ile sağlanmaktadır. Yapısına göre değişiklik gösterebilse de 1000- 2000 amper gibi akım değerlerine karşı çalışa bilir. Eğer bu değerlerde mekanik yapıda olan röleler kullanılsa röle kontakları bir kaç açılıp kapanma sonunda yapışarak kullanılmaz hale gelir.

SSR’nin kumanda edilme işlemi diğer röle türlerinde olduğu gibi harici bir devre elemanı ile sağlanır. Bu harici elemanlar ise yarı iletken ürünlerdir. IRLed yada triyak gibi bir eleman yardımı ile rölenin kontakları kontrol edilir.

Akıllı Röle

Akıllı röle, Bir sistem yada sistem gruplarını tek bir noktadan kontrol etmek amaçlı tasarlanmış çok fonksiyonlu dijital bir röledir. Akıllı röleler ayrıca mini plc olarak da bilinmektedir. Bu rölenin üzerinde ekran yer almaktadır ve bu ekran yardımı ile kontak konumları kontrol edilebilir.

Akıllı röleyi akıllı yapan bir diğer nedense giriş ve çıkış birimlerini içerisindeki dahili sayacı, zamanlayıcı, saklayıcı ve aritmetik işlem yapabilen operatörlerin olmasıdır. Tüm bu özellikleri nedeniyle özellikle karmaşık kontrol devrelerinde yer ve maliyeti düşürmesinden dolayı tercih edilirler.

Reed Röle

Bir cam tüp içerisine asal gaz eklenerek yerleştiren bir kontak ve manyetik alan üretmek için kullanılan bir bobinden oluşmaktadır. Reed röle içerisindeki gaz muhafaza edildiği sürece çok uzun yıllar kullanılabilir.

POPÜLER KONULAR

YORUMLAR